OPROEP TOT AANPAK OPZETTELIJK VERKEERSLAWAAI

Een kleine groep verkeersdeelnemers veroorzaakt voor hun eigen plezier extreem lawaai op Amersfoortse wegen. Dit gebeurt met illegaal aangepaste uitlaten en asociaal gedrag zoals hoogtoerend optrekken, hard rijden en gasgeven bij stilstand. De overlast doet afbreuk aan ons welzijn en leefgenot: het drijft ons als omwonenden tot wanhoop. We willen dat Amersfoort hier paal en perk aan stelt.


AANSLAG OP ONS WELBEVINDEN

Recent onderzoek in Amsterdam [1] laat zien dat scheurende motoren in vrijwel alle stadsdelen de voornaamste bron van ernstige geluidshinder zijn. Ook in Amersfoort veroorzaakt elke rit van een motorfiets of auto met aangepaste uitlaat en/of asociaal gedrag overlast bij vele duizenden mensen. Amersfoort heeft 160 duizend inwoners en dit aantal groeit hard. Dat kan prima, maar dan moeten we wel een beetje rekening met elkaar houden.


AANSLAG OP ONZE GEZONDHEID

Meer dan een half miljoen Nederlanders ondervindt naast stress ook ernstige slaapverstoring door verkeerslawaai. Elk jaar ontstaan er naar schatting 750 nieuwe gevallen van hartziekten, met jaarlijks naar schatting 65 sterfgevallen als gevolg [2]. Gezondheidsschade in vorm van tinnitus en ontwikkelstoornissen bij kinderen kent een soortgelijke omvang [3]. Niet het gewone verkeersgeluid maar geluidspieken spelen de hoofdrol [4]. Vooral agressief geluid zoals dat van racende auto’s veroorzaakt een lichamelijke stressreactie [5]. Agressief geluid, dat een kleine groep verkeersdeelnemers voor hun plezier opzettelijk veroorzaakt [6].


WAT WILLEN WE BEREIKEN?

  • De gezondheid en het welzijn verdedigen van duizenden Amersfoorters die al te vaak blootgesteld worden aan vermijdbare geluidspieken.
  • De (nacht)rust verdedigen van Amersfoorters die wonen in de nabijheid van de wegen in en rond Amersfoort.


HOE WILLEN WE DIT BEREIKEN?1.     Met handhaving en aandacht hiervoor wordt Amersfoort bekend als gemeente waar opzettelijk verkeerslawaai niet langer gedoogd wordt.

2.     Plaats en tijdstip van overlastmeldingen worden gebruikt voor gerichtere handhaving. In samenspraak met de politie biedt de gemeente hiertoe een eenduidig meldpunt.

3.     Net als bij burenoverlast worden bekende (veel)overtreders op hun gedrag aangesproken.

4.     Met deelname aan de “werkgroep lawaaivoertuigen” (de “G4 “-grootste gemeentes in samenwerking met onder andere politie, RDW, enkele andere gemeentes en het GMNI-) werkt de gemeente Amersfoort mee aan verdere ontwikkeling van mogelijkheden tot aanpak.

5.     De voortgang met betrekking tot de aanpak van excessief verkeerslawaai krijgt regelmatig aandacht.